Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)

Nowy wzór Karty potwierdzającej odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego, zgodny z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860), zmienionym rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1099),obowiązujący od dnia 28 czerwca 2019 r.


Zobacz więcej
1
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *