Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski
Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W opracowaniu szczegółowo omówiono każdy temat programu ramowego. Poradnik polec


Zobacz więcej
1
Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *